پروژه کارشناسی روانشناسی (بررسی رابطه اضطراب با پرخاشگری در بین دانشجویان )

اضطراب,پرخاشگری,دانشجویان|41010706|cbz
هم اکنون فایل با موضوع پروژه کارشناسی روانشناسی (بررسی رابطه اضطراب با پرخاشگری در بین دانشجویان ) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ..................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه.....................................................................................................................................................................................3

بیان مسله............................................................................................................................................................................. 5

ضرورت و اهمیت پژوهش......................................................................................................................................................6

اهداف کلی و جزیی پژوهش.................................................................................................................................................7

فرضیه‌های پژوهش................................................................................................................................................................8

متغیرهای پژوهش..................................................................................................................................................................8

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها...........................................................................................................................................9

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مبانی نظری پرخاشگری......................................................................................................................... 11

عوامل تعیین كننده پرخاشگری................................................................................................................................................................................19

مبانی نظری اضطراب....................................................................................................................................................................................21 انواع اضطراب .........................................................................................................................................................................................24

نشانه های اضطراب .....................................................................................................................................................................................................29

نظریه های اضطراب ....................................................................................................................................................................................................30

پیشینه پژوهش...................................................................................................................................................................38

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

مقدمه .............................................................................................................................................................................................................................41

جامعه آماری..................................................................................................................................................................................................................41

نمونه...................................................................................................................................................................................41

روشهای نمونه گیری..........................................................................................................................................................................................................................41

ابزارهای اندازه گیری .... .............................................................................................................................................................................................41

روش تجزیه و تحلیل داده ها .................................................................................................................................................43

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های پژوهش........................................................................................................................................................................................................45

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

مقدمه............................................. ....... ............................................................................................................................52

بحث و تفسیریافته­های پژوهش................................................................................................................................................52

محدودیتهای پژوهش.........................................................................................................................................................56

پیشنهادات .......................................................................................................................................................................57

فهرست منابع.......................................................................................................................................................................57

پیوستها.